Det kan være bedre at leje et lagerlokale end at eje

Mange virksomheder får på et tidspunkt behov for at kunne opbevare deres produkter eller udstyr i et lagerrum. Spørgsmålet er så, om det er bedst at leje et lagerrum, eller om det er bedre at investere i et lagerlokale, som man kan eje. Du kan her på siden læse om nogle af de fordele, der er ved leje af lagerrum.  

Hvad er din virksomheds behov for lagerplads?

Hvis du har startet din egen forretning, kan det nogle gange være en god idé at starte i det små. Har du en nystartet forretning, og har du brug for et sikkert sted at opbevare dine produkter eller dit udstyr, kan det altså i mange tilfælde være den bedste løsning at leje et lagerrum.
Når du skal leje et lagerrum, skal du også gøre dig nogle overvejelser om dets placering. Det vil naturligvis være mest praktisk at leje et lagerrum, som ligger tæt på din virksomhed eller måske din private bopæl. 

Det giver større frihed at leje et lagerrum

Når du lejer et lagerlokale, står du heller ikke med de samme udgifter, som hvis du ejede et lagerlokale. Eksempelvis står du som lejer ikke med ansvaret, hvis der skulle opstå brand i lagerbygningen og dit lagerlokale, da det er udlejer, som står for brandsikring og anden vedligeholdelse af lagerlokalerne. Du skal dog selvfølgelig selv have forsikret dit varelager.

Ved udlejning af lager kan du også opsige lejen med forholdsvis kort varsel (alt efter aftale), hvis du skulle få brug for mindre eller mere plads til din virksomhed. Du skal altså ikke gennemgå det besvær, der kan være forbundet med at skulle sælge din lagerbygning.

Udlejning af lager 

Når alt det ovenstående er sagt, så kan vi ikke komme udenom, at det ofte også godt kan betale sig at eje et lager. Det kan eksempelvis være, hvis man har mulighed for selv at udleje det eller har en meget stor virksomhed. Har du anskaffet dig en lagerbygning med en god beliggenhed, hvor eventuelle kunder nemt kan komme fra og til, så har du gode forudsætninger for at kunne udleje lagerlokalerne. Udlejning af lager kræver som sådan ikke meget af dig som ejer. Dog skal du altid være godt forsikret, hvis uheldet skulle være ude. Udlejning af lager kan altså blive en god passiv indtægtskilde og kan efter nogle år ende med at give overskud.